UVJETI I ODREDBE

Zadnje ažurirano 12. rujna 2023.SUGLASNOST S NAŠIM PRAVNIM UVJETIMA

Mi smo Quisco ( "trvtka," "mi," "nas," "naši") .

Mi upravljamo web stranicom https://www.quisco.co ("Stranica") , kao i svim ostalim povezanim proizvodima i uslugama koje upućuju ili sadržavaju ove pravne uvjete ("Pravni uvjeti") (zajedno, "Usluge").

Možete nam se javiti na adresu e-pošte quisco.helpdesk@gmail.com.

Ovi pravni uvjeti čine pravno obvezujući ugovor sklopljen između Vas, bilo osobno ili posredno ("Vi"), i Quisca , vezano za Vaš pristup i korištenje naših Usluga. Suglasni ste da ste pristupom Uslugama pročitali, razumjeli i prihvatili sve ove Pravne uvjete. AKO SE NE SLAŽETE SA SVIM OVIM PRAVNIM UVJETIMA, ONDA VAM JE IZRIČITO ZABRANJENO KORIŠTENJE USLUGA I MORATE ODMAH PREKINITI KORIŠTENJE.

Dopunski uvjeti ili dokumenti koji mogu biti objavljeni na Uslugama s vremena na vrijeme ovime su izričito uključeni u Uvjete i odredbe. Zadržavamo pravo, prema vlastitom nahođenju, izmjene ili dopune ovih Pravnih uvjeta s vremena na vrijeme. Obavijestit ćemo Vas o bilo kakvim promjenama ažuriranjem "Posljednje ažurirano" datuma na početku ovih Uvjeta, a Vi se odričete prava na primanje posebne obavijesti o bilo kakvoj takvoj promjeni. Vaša je odgovornost povremeno pregledati ove Pravne uvjete kako biste bili informirani o eventualnim ažuriranjima. Smatrat će se da ste upoznati i da ste prihvatili sve promjene kojima se revidiraju ovi Pravni uvjeti te vašim nastavkom korištenja Usluga nakon datuma objave takvih revidiranih pravnih uvjeta podliježete istima.

Ove Usluge namijenjene su punoljetnim korisnicima. Nije predviđeno korištenje naših Usluga za korisnike mlađe od 18 godina te im nije dopušteno registriranje na našu platformu.

Preporučujemo vam da ispišite kopiju ovih Pravnih uvjeta za svoju evidenciju.


SADRŽAJ1. NAŠE USLUGE

Podaci dani prilikom korištenja Usluga nisu namijenjeni za distribuciju ili korištenje od strane bilo koje osobe ili subjekta u bilo kojoj jurisdikciji ili zemlji gdje bi takva distribucija ili uporaba bila u suprotnosti sa zakonom ili propisom ili bi nas podvrgla bilo kakvom zahtjevu za registraciju unutar takve jurisdikcije ili zemlje. Sukladno tome, one osobe koje odluče pristupiti Uslugama s drugih lokacija čine to na vlastitu inicijativu i isključivo su odgovorne za poštivanje lokalnih zakona, ako i u mjeri u kojoj su lokalni zakoni primjenjivi.

2. PRAVA NA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

Naše intelektualno vlasništvo

Mi smo vlasnici ili nositelji licence svih prava intelektualnog vlasništva u našim Uslugama, uključujući sav izvorni kod, baze podataka, funkcionalnosti, softver, dizajn web stranica, audio, video, tekst, fotografije i grafike unutar Uslugam (zajedno, "Sadržaj"), kao i zaštitni znak, servisne oznake i vizualni identitet (logo) unutar Usluga ("Oznake" ).

Naš sadržaj i oznake zaštićeni su autorskim pravima i zakonima o zaštitnim znakovima (i raznim ostalim pravima intelektualnog vlasništva te zakonima o nepoštenom tržišnom natjecanju) i ugovorima u Europi i širom svijeta.

Sadržaj i Oznake dostupni su putem naših Usluga"u obliku u kojem jesu" isključivo za Vašu osobnu uporabu koja nije u komercijalne svrhe.

Vaše korištenje naših Usluga

Ovisno o Vašoj usklađenosti s ovim Pravnim uvjetima, uključujući odjeljak "ZABRANJENE AKTIVNOSTI " naveden niže, dajemo vam neisključivu, neprenosivu i opozivu licencu za:
samo za vašu osobnu uporabu koja nije u komercijalne svrhe.

Osim kako je navedeno u ovom odjeljku ili drugdje u našim Pravnim uvjetima, nijedan dio Usluga ni Sadržaj ili Oznake ne smiju se kopirati, reproducirati, agregirati, ponovo objavljivati, prenositi, javno prikazivati, kodirati, distribuirati, prodavati, licencirati ili na drugi način iskorištavati za bilo koju komercijalnu svrhu, bez našeg prethodnog pisanog dopuštenja.

Ako želite na bilo koji način koristiti Usluge, Sadržaj ili Oznake koje nisu navedene u ovom odjeljku ili drugdje u našim Pravnim uvjetima, uputite svoj zahtjev na quisco.helpdesk@gmail.com. Ako Vam ikad damo dopuštenje za objavu, reprodukciju ili javno prikazivanje bilo kojeg dijela naše Usluge ili našeg Sadržaja, morate nas identificirati kao vlasnike ili davatelje licence Usluga, Sadržaja ili Oznaka i osigurati da se pojavi ili prikaže bilo koja obavijest o autorskom pravu ili vlasništvu prilikom objavljivanja, reprodukcije ili prikazivanja našeg sadržaja.

Zadržavamo sva prava koja vam nisu izričito dodijeljena u i prema Uslugama, Sadržaju i Oznakama.

Svako kršenje ovih Prava intelektualnog vlasništva predstavljat će materijalnu povredu naših Pravnih uvjeta i vaše pravo na korištenje naših usluga odmah će nestati.

Vaši podnesci i doprinosi

Molimo pažljivo proučite ovaj odjeljak i odjeljak "ZABRANJENE AKTIVNOSTI " prije korištenja naših Usluga kako biste razumjeli (a) prava koja nam dajate i (b) obaveze koje imate kad objavljujete sadržaj putem naših Usluga.

Podnesci: Izravnim slanjem bilo kakvog pitanja, komentara, prijedloga, ideje, povratne informacije ili drugih informacija o Uslugama ( "Podnesci" ), pristajete nam dodijeliti sva prava intelektualnog vlasništva koja proizlaze iz takvog podneska. Slažete se da ćemo mi posjedovati ovaj podnesak te imati pravo na njegovu neograničenu upotrebu i širenje u bilo koju zakonitu svrhu, komercijalnu ili drugu, bez priznanja ili naknade vama.

Doprinosi: Usluge Vas mogu potaknuti da razgovarate, doprinosite ili sudjelujete u blogovima, oglasnim pločama, internetskim forumima i ostalim funkcionalnostima tijekom čega možete stvarati, podnositi, objavljivati, prikazivati, prenositi, izvoditi, objavljivati, distribuirati ili emitirati sadržaj i materijale putem naših Usluga, uključujući ali ne ograničavajući se na tekst, spise, video, audio, fotografije, grafike, komentare, prijedloge, osobne podatke ili druge materijale (zajedničkim nazivom "Doprinosi"). Svaki podnesak koji je javno objavljen također će se tretirati kao doprinos.

Svjesni ste da Doprinosi mogu biti vidljivi drugim korisnicima Usluga ili putem web stranica treće strane.

Svojim nam doprinosom dajete licencu (uključujući korištenje vašeg imena, zaštitnih znakova i logotipa): Objavljivanjem bilo kakvih doprinosa dajete nam neograničeno, neopozivo, trajno, neisključivo, prenosivo, besplatno, potpuno plaćeno i vrijedeće diljem svijeta pravo i licencu za: korištenje, kopiranje, reprodukciju, distribuciju, prodaju, preprodaju, objavljivanje, emitiranje, mijenjanje naslova, pohranu, javno izvođenje, javno prikazivanje, preoblikovanje, prevođenje, izvođenje (u cijelosti ili djelomično) i iskorištavanje vaših doprinosa (uključujući, bez ograničenja, vašu sliku, ime i glas) za bilo koju svrhu, komercijalnu, oglašavanje ili na neki drugi način, za pripremu izvedenih radova ili ugradnju u druga djela vaših Doprinosa i za podlicenciranje licenci dodijeljenih u ovom odjeljku. Naša upotreba i distribucija mogu se odvijati u bilo kojem medijskom formatu i kroz bilo koji medijski kanal.

Ova licenca uključuje našu upotrebu Vašeg imena, naziva tvrtke i naziva franšize, ako je primjenjivo, te svih zaštitnih znakova, znakova usluga, trgovačkih naziva, logotipa i osobnih i komercijalnih slika koje pružite.

Vi ste odgovorni za sve što objavite: Slanjem podnesaka i/ili objavljivanjem doprinosa putem bilo kojeg dijela Usluga ili omogućavanjem pristupa Doprinosima putem Usluga povezivanjem vašeg računa putem Usluga s bilo kojim od vaših računa na društvenim mrežama, Vi:
Vi ste isključivo odgovorni za svoje podneske i/ili doprinose i izričito se slažete da ćete nam nadoknaditi sve gubitke koje bismo mogli pretrpjeti zbog vašeg kršenja (a) ovog odjeljka, (b) prava intelektualnog vlasništva bilo koje treće strane ili (c) mjerodavnog prava.

Zadržavamo pravo brisanja ili uređivanja Vašeg sadržaja: Iako nemamo obvezu pratiti sve doprinose, imat ćemo pravo ukloniti ili urediti bilo koji doprinos u bilo kojem trenutku bez prethodne obavijesti ako smatramo da su takvi Doprinosi štetni ili krše ove Pravne uvjete. Ako uklonimo ili uredimo sve takve doprinose, također možemo obustaviti ili onemogućiti vaš račun i prijaviti to vlastima.

Kršenje autorskih prava

Poštujemo prava intelektualnog vlasništva drugih. Ako smatrate da bilo koji materijal dostupan na ili putem Usluga krši bilo koja autorska prava koja posjedujete ili kontrolirate, odmah pogledajte odjeljak " KRŠENJE AUTORSKIH PRAVA " u nastavku.

3. ZASTUPANJE KORISNIKA

Korištenjem Usluga izjavljujete i jamčite da: (1) će svi podaci o registraciji koje pošaljete biti istiniti, točni, aktualni i potpuni; (2) ćete održavati točnost takvih informacija i po potrebi promptno ažurirati takve informacije;   (3) imate pravnu sposobnost i suglasni ste poštivati ove Pravne uvjete;   (4) niste maloljetnik u jurisdikciji u kojoj prebivate; (5) nećete pristupati Uslugama putem automatiziranih ili neljudskih sredstava, bilo putem bota, skripte ili na neki drugi način; (6) nećete koristiti Usluge u bilo koju nezakonitu ili neovlaštenu svrhu; i (7) vaše korištenje Usluga neće kršiti nijedan primjenjivi zakon ili propis.

Ako date bilo koju informaciju koja je neistinita, netočna, neaktualna ili nepotpuna, imamo pravo obustaviti ili ukinuti Vaš račun i odbiti bilo koju i svu trenutnu ili buduću upotrebu Usluga (ili bilo kojeg njihovog dijela).

4. REGISTRACIJA KORISNIKA

Možda ćete se morati registrirati za korištenje Usluga. Slažete se da ćete svoju lozinku čuvati u tajnosti i bit ćete odgovorni za svaku upotrebu vašeg računa i lozinke. Zadržavamo pravo uklanjanja, povrata ili promjene korisničkog imena koje odaberete ako prema vlastitom nahođenju utvrdimo da je takvo korisničko ime neprikladno, opsceno ili na neki drugi način nepoželjno.

5. ZABRANJENE AKTIVNOSTI

Ne smijete pristupiti ili koristiti Usluge u bilo koju drugu svrhu osim one za koju usluge činimo dostupnima. Usluge se ne smiju koristiti u vezi s bilo kakvim komercijalnim pothvatima osim onih koje smo izričito potvrdili ili odobrili.

Kao korisnik usluga, suglasni ste da nećete:
 • Sustavno dohvaćati podatake ili drugi sadržaj iz Usluga za stvaranje ili sastavljanje, izravno ili neizravno, zbirke, kompilacije, baze podataka ili imenika bez našeg pismenog dopuštenja.
 • Prevariti ili dovesti u zabludu nas i druge korisnike, posebno u bilo kojem pokušaju prikupljanja osjetljivih podataka o računu kao što su korisničke lozinke.
 • Zaobići, onemogućiti ili na drugi način ometati sigurnosne značajke Usluga, uključujući značajke koje sprječavaju ili ograničavaju upotrebu ili kopiranje bilo kojeg Sadržaja ili nametnuti ograničenja upotrebe Usluga i/ili Sadržaja sadržanog u njima.
 • Omalovažavati, ocrniti ili na neki drugi način štetiti nama i/ili Uslugama.
 • Koristiti bilo koju informaciju dobivenu iz Usluga u svrhu uznemiravanja, zlostavljanja ili nanošenja štete drugoj osobi.
 • Nepravilno koristiti naše usluge podrške ili podnositi lažna izvješća o zlostavljanju ili lošem ponašanju.
 • Koristiti usluge na način koji nije u skladu s važećim zakonima ili propisima.
 • Neovlašteno se dovoditi u vezu s Uslugama.
 • Prenijeti ili prenositi (ili pokušati prenijeti) viruse, trojanske konje ili drugi materijal, uključujući pretjeranu upotrebu velikih slova i spama (kontinuirano objavljivanje teksta koji se ponavlja), koji ometa bilo koju stranu u nesmetanoj upotrebi i uživanju u Uslugama ili modificira, narušava, ometa, mijenja ili ometa korištenje, značajke, funkcije, rad ili održavanje Usluga.
 • Na bilo koji način automatizirano koristiti sustav, kao što je korištenje skripti za slanje komentara ili poruka, ili korištenje bilo kakvog rudarenja podataka, robota ili sličnih alata za prikupljanje i izdvajanje podataka.
 • Izbrisati obavijest o autorskim pravima ili drugim pravima vlasništva za bilo koji sadržaj.
 • Pokušati oponašati drugog korisnika ili osobu te koristiti korisničko ime drugog korisnika.
 • Učitati ili prenijeti (ili pokušati učitati ili prenijeti) bilo koji materijal koji djeluje kao pasivni ili aktivni mehanizam prikupljanja ili prijenosa informacija, uključujući formate jasne grafičke razmjene ("gifove") bez ograničenja, 1×1 piksele, web bugove, kolačiće, ili drugi slični uređaje (ponekad se nazivaju "špijunski softver" ili "pasivni mehanizmi prikupljanja" ili "pcms").
 • Ometati ili stvarati nepotrebno opterećenje usluga ili mreža ili usluga povezanih s našim uslugama.
 • Uznemiravati, gnjaviti, zastrašivati ili prijetiti bilo kojem od članova našeg tima ili agenata uključenih u pružanje bilo kojeg dijela Usluga vama.
 • Pokušati zaobići sve mjere Usluga osmišljene za sprječavanje ili ograničavanje pristupa Uslugama ili bilo kojem dijelu Usluga.
 • Kopirati ili prilagoditi softver usluga, uključujući ali ne ograničavajući se na Flash, PHP, HTML, JavaScript ili drugi kod.
 • Osim ako je dopušteno primjenjivim zakonom, dešifrirati, dekompilirati, rastaviti ili izvršiti obrnuti inženjering bilo kojeg softvera koji sadrži ili na bilo koji način čini dio Usluga.
 • Osim ako to može biti rezultat standardne tražilice ili korištenja internetskog preglednika, koristiti, pokrenuti, razvijati ili distribuirati bilo koji automatizirani sustav, uključujući bez ograničenja bilo koji pauk, robot, uslužni program za varanje, scraper ili izvanmrežni čitač koji pristupa Uslugama, ili koristiti ili pokretati bilo kakvu neovlaštenu skriptu ili drugi softver.
 • Koristiti agenta za kupnju za kupnju na Uslugama.
 • Neovlašteno koristiti Usluge, uključujući prikupljanje korisničkih imena i/ili adresa e-pošte korisnika elektroničkim ili drugim sredstvima u svrhu slanja neželjene e-pošte ili kreiranja korisničkih računa automatskim sredstvima ili pod lažnim izgovorom.
 • Koristiti Usluge kao dio bilo kakvog nastojanja da se natječete s nama ili na drugi način koristite Usluge i/ili Sadržaj za bilo kakav pothvat ili komercijalno poduzeće za stvaranje prihoda.

6. KORISNIČKI DOPRINOSI

Usluge Vas mogu potaknuti da razgovarate, doprinosite ili sudjelujete u blogovima, oglasnim pločama, internetskim forumima i ostalim funkcionalnostima tijekom čega možete stvarati, podnositi, objavljivati, prikazivati, prenositi, izvoditi, objavljivati, distribuirati ili emitirati sadržaj i materijale putem naših Usluga, uključujući ali ne ograničavajući se na tekst, spise, video, audio, fotografije, grafike, komentare, prijedloge, osobne podatke ili druge materijale (zajedničkim nazivom "Doprinosi"). Doprinosi mogu biti vidljivi drugim korisnicima usluga i putem web stranica trećih strana. Kao takvi, svi doprinosi koje prenesete mogu se smatrati nepovjerljivima i nevlasničkima. Kada stvorite ili učinite dostupnim bilo kakve doprinose, time izjavljujete i jamčite da:
Svako korištenje Usluga koje krši gore navedeno krši ove Pravne uvjete i može rezultirati, između ostalog, prekidom ili obustavom vaših prava na korištenje Usluga.

7. LICENCA ZA DOPRINOSE

Objavljivanjem svojih Doprinosa u bilo kojem dijelu Usluga ili omogućavanjem Doprinosa dostupnima Uslugama povezivanjem svog računa iz Usluga s bilo kojim od svojih računa društvenih mreža, automatski dajete, te izjavljujete i jamčite da imate pravo dodijeliti nama neograničeno, neopozivo, stalno, neisključivo, prenosivo, besplatno, u potpunosti plaćeno, diljem svijeta vrijedeće pravo i licencu za ugošćavanje, korištenje, kopiranje, reprodukciju, otkrivanje, prodaju, preprodaju, objavljivanje, emitiranje, prenaslovljavanje, arhiviranje, pohranu, predmemoriranje, javno izvođenje, javno prikazivanje, preformatiranje, prevođenje, prenošenje, izvođenje (u cijelosti ili djelomično) i distribuiranje takvih Doprinosa (uključujući, bez ograničenja, vašu sliku i glas) za bilo koju svrhu, komercijalnu, reklamnu, ili na neki drugi način, te pripremanje radova izvedenih od, ili ugrađivanje u druga djela, takvih Doprinosa, te dodjeljivanje i ovlašćivanje podlicence za gore navedeno. Korištenje i distribucija mogu se odvijati u bilo kojem medijskom formatu i putem bilo kojeg medijskog kanala.

Ova licenca primjenjivat će se na bilo koji oblik, medij ili tehnologiju koja je sada poznata ili kasnije razvijena, i uključuje našu upotrebu Vašeg imena, naziva tvrtke i naziva franšize, kako je primjenjivo, i bilo kojeg od zaštitnih znakova, znakova usluga, trgovačkih imena, logotipa, te osobnih i komercijalnih slika koje pružate. Odričete se svih moralnih prava u svojim Doprinosima i jamčite da moralna prava nisu na drugi način istaknuta u Vašim Doprinosima.

Ne tvrdimo da imamo nikakvo vlasništvo nad Vašim doprinosima. Zadržavate puno vlasništvo nad svim svojim Doprinosima i sva prava intelektualnog vlasništva ili druga vlasnička prava povezana s Vašim Doprinosima. Nismo odgovorni za bilo kakve izjave ili izjave u Vašim Doprinosima koje ste dali u bilo kojem području Usluga. Isključivo ste Vi odgovorni za svoje doprinose Uslugama i izričito ste suglasni da nas oslobađate bilo kakve odgovornosti i da ćete se suzdržati od bilo kakvog pravnog postupka protiv nas u vezi s Vašim doprinosima.

Imamo pravo, prema našem isključivom i apsolutnom nahođenju, (1) urediti, revidirati ili na drugi način promijeniti bilo koji Doprinos; (2) ponovno kategorizirati sve Doprinose kako bismo ih smjestili na prikladnija mjesta na Uslugama; i (3) unaprijed provjeriti ili izbrisati bilo koji Doprinos u bilo koje vrijeme i iz bilo kojeg razloga, bez prethodne obavijesti. Nemamo obvezu nadzirati Vaše doprinose.

8. DRUŠTVENE MREŽE

Kao dio funkcionalnosti Usluga, možete povezati svoj račun s mrežnim računima koje imate kod pružatelja usluga trećih strana (svaki takav račun je "Račun treće strane") tako što ćete: (1) dati podatke svog Računa treće strane za prijavu putem Usluga; ili (2) dopuštajući nam pristup Vašem Računu treće strane, kao što je dopušteno važećim odredbama i uvjetima koji reguliraju Vašu upotrebu svakog računa treće strane. Izjavljujete i jamčite da imate pravo otkriti nam svoje podatke za prijavu na Račun treće strane i/ili nam dopustiti pristup Vašem Računu treće strane, a da pritom ne prekršite nijednu odredbu i uvjet koji uređuju Vašu upotrebu primjenjivih Računa treće strane, i bez obvezivanja na plaćanje bilo kakvih naknada ili podvrgavanja bilo kakvim ograničenjima upotrebe koja nameće pružatelj usluge treće strane za Račun treće strane. Odobravanjem pristupa bilo kojem računu treće strane, shvaćate da (1) možemo pristupiti, učiniti dostupnim i pohraniti (ako je primjenjivo) bilo koji sadržaj koji ste dostavili i pohranili na svom računu treće strane ("Sadržaj društvene mreže") tako da bude dostupan na i putem Usluga putem Vašeg računa, uključujući bez ograničenja sve popise prijatelja i (2) možemo podnijeti i primiti od Vašeg računa treće strane dodatne informacije u mjeri u kojoj ste obaviješteni kada povežete svoj račun s Računom treće strane. Ovisno o Računima trećih strana koje odaberete i podložno postavkama privatnosti koje ste postavili na takvim računima trećih strana, osobni podaci koje objavite na svojim Računima trećih strana mogu biti dostupni na i putem Vašeg računa na Uslugama. Imajte na umu da, ako Račun treće strane ili povezana usluga postane nedostupan ili naš pristup takvom Računu treće strane ukine pružatelj usluga treće strane, Sadržaj društvene mreže možda više neće biti dostupan na i putem usluga. Imat ćete mogućnost onemogućiti vezu između svog računa na Uslugama i svojih računa trećih strana u bilo kojem trenutku. NAPOMINJEMO DA JE VAŠ ODNOS S PRUŽATELJIMA USLUGA TREĆIH STRANA POVEZANIH S VAŠIM RAČUNIMA TREĆIH STRANA UREĐEN ISKLJUČIVO VAŠIM UGOVOROM(IMA) S TAKVIM PRUŽATELJIMA USLUGA TREĆIH STRANA. Ne trudimo se pregledati bilo koji sadržaj društvenih mreža u bilo koju svrhu, uključujući, ali ne ograničavajući se na točnost, zakonitost ili nekršenje, i nismo odgovorni za bilo kakav sadržaj društvenih mreža. Prihvaćate i slažete se da možemo pristupiti Vašem adresaru e-pošte povezanom s Računom treće strane i Vašem popisu kontakata pohranjenom na Vašem mobilnom uređaju ili tablet računalu isključivo u svrhu identifikacije i informiranja o onim kontaktima koji su također registrirani za korištenje Usluga. Možete deaktivirati vezu između Usluga i svog Računa treće strane tako da nas kontaktirate pomoću podataka za kontakt u nastavku ili putem postavki vašeg računa (ako je primjenjivo). Pokušat ćemo izbrisati sve podatke pohranjene na našim poslužiteljima koji su dobiveni putem takvog računa treće strane, osim korisničkog imena i slike profila koji se povezuju s Vašim računom.

9. WEB STRANICE I SADRŽAJ TREĆIH STRANA

Usluge mogu sadržavati (ili vam se može poslati putem Stranice) veze na druge web stranice ("Web stranice trećih strana"), kao i članke, fotografije, tekst, grafiku, slike, dizajn, glazbu, zvuk, video, informacije, aplikacije, softver i drugi sadržaj ili stavke koje pripadaju ili potječu od trećih strana ("Sadržaj trećih strana"). Takva web-mjesta trećih strana i sadržaj trećih strana ne istražujemo, ne pratimo niti provjeravamo njihovu točnost, prikladnost ili cjelovitost i nismo odgovorni za web-mjesta trećih strana kojima se pristupa putem Usluga ili bilo koji objavljeni sadržaj trećih strana na, dostupno putem ili instalirano iz Usluga, uključujući sadržaj, točnost, uvredljivost, mišljenja, pouzdanost, prakse privatnosti ili druga pravila sadržana na web stranicama trećih strana ili sadržaju trećih strana. Uključivanje, povezivanje ili dopuštanje upotrebe ili instaliranja bilo kojeg web-mjesta treće strane ili bilo kojeg sadržaja treće strane ne podrazumijeva njihovo odobrenje ili podršku s naše strane. Ako odlučite napustiti Usluge i pristupiti web stranicama trećih strana ili koristiti ili instalirati bilo koji sadržaj trećih strana, činite to na vlastitu odgovornost i trebali biste biti svjesni da ovi Pravni uvjeti više nisu mjerodavni. Trebali biste pregledati primjenjive uvjete i pravila, uključujući praksu privatnosti i prikupljanja podataka, za bilo koje web mjesto na koje idete iz Usluga ili u vezi s bilo kojom aplikacijom koju koristite ili instalirate iz Usluga. Sve kupnje koje obavite putem web-mjesta trećih strana bit će putem drugih web-mjesta i od drugih tvrtki, a mi ne preuzimamo nikakvu odgovornost u vezi s takvim kupnjama koje su isključivo između vas i odgovarajuće treće strane. Slažete se i potvrđujete da ne podržavamo proizvode ili usluge koje se nude na web-mjestima trećih strana i nećete nas kriviti za bilo kakvu štetu uzrokovanu vašom kupnjom takvih proizvoda ili usluga. Osim toga, smatrat ćete nas nedužnim za bilo kakve gubitke koje ste pretrpjeli ili štetu koju ste prouzročili u vezi ili na bilo koji način proizašle iz bilo kojeg sadržaja treće strane ili bilo kakvog kontakta s web stranicama trećih strana.

10. UPRAVLJANJE USLUGAMA

Zadržavamo pravo, ali ne i obvezu, da: (1) pratimo Usluge radi kršenja ovih Pravnih uvjeta; (2) poduzmemo odgovarajuće pravne radnje protiv bilo koga tko, prema našem vlastitom nahođenju, prekrši zakon ili ove Pravne uvjete, uključujući, bez ograničenja, prijavu takvog korisnika tijelima za provođenje zakona; (3) prema vlastitom nahođenju i bez ograničenja, odbijemo, ograničimo pristup, ograničimo dostupnost ili onemogućimo (u mjeri u kojoj je to tehnološki izvedivo) bilo koji od vaših Doprinosa ili bilo koji njegov dio; (4) prema vlastitom nahođenju i bez ograničenja, obavijesti ili odgovornosti, iz Usluga uklonimo ili na drugi način onemogućimo sve datoteke i sadržaj koji su preveliki ili na bilo koji način opterećuju naše sustave; i (5) na drugi način upravljamo uslugama na način koji je osmišljen da zaštiti naša prava i imovinu te olakša pravilno funkcioniranje usluga.

11. POLITIKA PRIVATNOSTI

Stalo nam je do privatnosti i sigurnosti podataka. Pregledajte našu Politiku privatnosti: https://www.quisco.co/privacy-policy . Korištenjem Usluga pristajete na našu Politiku privatnosti koja je uključena u ove Pravne uvjete. Imajte na umu da su usluge smještene u Njemačkoj. Ako uslugama pristupate iz bilo koje druge regije svijeta sa zakonima ili drugim zahtjevima koji uređuju prikupljanje, korištenje ili otkrivanje osobnih podataka koji se razlikuju od važećih zakona u Njemačkoj, tada putem vašeg kontinuiranog korištenja usluga prenosite svoje podatke u Njemačku te izričito pristajete da se vaši podaci prenesu i obrade u Njemačkoj.

12. KRŠENJE AUTORSKIH PRAVA

Poštujemo prava intelektualnog vlasništva drugih. Ako smatrate da bilo koji materijal dostupan na ili putem Usluga krši bilo koje autorsko pravo koje posjedujete ili kontrolirate, odmah nas obavijestite koristeći podatke za kontakt navedene u nastavku. Kopija Vašeg zahtjeva bit će poslana osobi koja je objavila ili pohranila materijal naveden u Vašem zahtjevu. Imajte na umu da, u skladu s primjenjivim zakonom, možete biti odgovorni za štetu ako u zahtjevu date lažne izjave. Stoga, ako niste sigurni da materijal koji se nalazi na Uslugama ili je povezan s njima krši Vaša autorska prava, razmislite o tome da prvo kontaktirate odvjetnika.

13. TRAJANJE I RASKID

Ovi Pravni uvjeti ostat će na snazi dok koristite Usluge. BEZ OGRANIČAVANJA BILO KAKVE DRUGE ODREDBE OVIH PRAVNIH UVJETA, ZADRŽAVAMO PRAVO DA, PO NAŠEM NAHOĐENJU I BEZ OBAVIJESTI ILI ODGOVORNOSTI, USKRATIMO PRISTUP I KORIŠTENJE USLUGA (UKLJUČUJUĆI BLOKIRANJE ODREĐENIH IP ADRESA), BILO KOJOJ OSOBI IZ BILO KOJEG RAZLOGA ILI BEZ RAZLOGA, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, KRŠENJE BILO KOJE IZJAVE, JAMSTVA ILI SPORA SADRŽANOG U OVIM PRAVNIM UVJETIMA ILI BILO KOJEM PRIMJENJIVOM ZAKONU ILI PROPISU. MOŽEMO PREKINUTI VAŠE KORIŠTENJE ILI SUDJELOVANJE U USLUGAMA ILI OBRISATI VAŠ RAČUN I SVE SADRŽAJE ILI INFORMACIJE KOJE STE OBJAVILI U BILO KOJE VRIJEME, BEZ UPOZORENJA, PO NAŠEM ISKLJUČIVOM NAHOĐENJU.

Ako prekinemo ili obustavimo Vaš račun iz bilo kojeg razloga, zabranjeno Vam je registrirati se i stvoriti novi račun pod svojim imenom, lažnim ili posuđenim imenom ili imenom bilo koje treće strane, čak i ako možda djelujete u ime treće strane. Uz ukidanje ili obustavu vašeg računa, zadržavamo pravo poduzimanja odgovarajućih pravnih radnji, uključujući bez ograničenja traženje odgovarajuće kazne.

14. IZMJENE I PREKIDI

Zadržavamo pravo promijeniti, modificirati ili ukloniti sadržaj Usluga u bilo koje vrijeme ili iz bilo kojeg razloga prema vlastitom nahođenju bez prethodne obavijesti. Međutim, nemamo obvezu ažurirati bilo kakve informacije o našim Uslugama. Nećemo biti odgovorni Vama ili bilo kojoj trećoj strani za bilo kakve izmjene, promjene cijena, obustavu ili prekid usluga.

Ne možemo jamčiti da će Usluge biti dostupne u svakom trenutku. Možemo imati problema s hardverom, softverom ili drugim servisima ili trebati izvršiti održavanje povezano s Uslugama, što može dovesti do prekida, kašnjenja ili pogrešaka. Zadržavamo pravo promijeniti, revidirati, ažurirati, obustaviti, prekinuti ili na drugi način modificirati Usluge u bilo koje vrijeme ili iz bilo kojeg razloga bez obavijesti. Suglasni ste da nemamo nikakvu odgovornost za bilo kakav gubitak, štetu ili neugodnosti uzrokovane Vašom nemogućnošću pristupa ili korištenja Usluga tijekom bilo kakvog prekida ili obustave Usluga. Ništa u ovim Pravnim uvjetima neće se tumačiti kao obvezujući faktor da održavamo i podržavamo Usluge ili da dostavljamo ispravke, ažuriranja ili izdanja u vezi s njima.

15. MJERODAVNO PRAVO

Ovi Pravni uvjeti uređeni su i tumače se u skladu sa zakonima Hrvatske, a uporaba Konvencije Ujedinjenih naroda o ugovorima za međunarodnu prodaju robe izričito je isključena. Ako je Vaše uobičajeno boravište u EU, a potrošač ste, dodatno posjedujete zaštitu koju Vam pružaju obvezujuće odredbe zakona u Vašoj zemlji boravišta. Quisco i Vi suglasni ste podvrgnuti se neisključivoj nadležnosti sudova u Zagrebu, što znači da možete podnijeti zahtjev za obranu svojih prava na zaštitu potrošača u vezi s ovim Pravnim uvjetima u Hrvatskoj ili u zemlji EU-a u kojoj boravite.

16. RJEŠAVANJE SPOROVA

Obvezujuća arbitraža

Sve sporove koji proizlaze iz odnosa između stranaka ovih Pravnih uvjeta rješavat će jedan arbitar koji će biti izabran u skladu s Arbitražom i Internim pravilima Europskog arbitražnog suda koji je dio Europskog centra za arbitražu sa sjedištem u Strasbourgu. Sjedište arbitraže bit će Zagreb, Hrvatska. Jezik postupka je hrvatski. Mjerodavno je hrvatsko pravo.

Ograničenja

Strane su suglasne da će svaka arbitraža biti ograničena na Spor između pojedinačnih strana u punoj mjeri dopuštenoj zakonom; (a) arbitraža se ne smije spajati s bilo kojim drugim postupkom; (b) nema prava ni ovlasti da se bilo koji Spor rješava na temelju zajedničke tužbe ili da se koriste postupci grupne tužbe; i (c) nema prava ni ovlasti da se bilo koji Spor pokrene u navodnom zastupničkom svojstvu u ime opće javnosti ili bilo koje druge osobe.

Iznimke od arbitraže

Strane su suglasne da sljedeći sporovi ne podliježu gornjim odredbama koje se tiču obvezujuće arbitraže: (a) bilo koji sporovi kojima se nastoji izvršiti ili zaštititi ili koji se tiču valjanosti bilo kojeg prava intelektualnog vlasništva Strane; (b) bilo koji spor vezan uz ili proizašao iz navoda o krađi, piratstvu, narušavanju privatnosti ili neovlaštenom korištenju; i (c) svaki zahtjev za mjeru zabrane. Ako se utvrdi da je ova odredba nezakonita ili neprovediva, tada nijedna strana neće odlučiti arbitrirati bilo koji spor koji spada u dio ove odredbe za koji se utvrdi da je nezakonit ili neprovediv, a o takvom će sporu odlučivati nadležni sud unutar sudova navedenih za gore navedenu nadležnost, a stranke su suglasne podvrgnuti se nadležnosti tog suda.

17. ISPRAVKE

Na Uslugama mogu postojati informacije koje sadrže pogreške, netočnosti ili propuste, uključujući opise, cijene, dostupnost i razne druge informacije. Zadržavamo pravo ispraviti sve pogreške, netočnosti ili propuste te promijeniti ili ažurirati informacije o Uslugama u bilo kojem trenutku, bez prethodne najave.

18. ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

USLUGE SE PRUŽAJU NA OSNOVAMA AS-IS I AS-AVAILABLE. SLAŽETE SE DA ĆETE USLUGE KORISTITI NA VLASTITU ODGOVORNOST. U NAJVEĆOJ MJERI DOPUŠTENOJ ZAKONOM, ODRIČEMO SE SVIH JAMSTAVA, IZRIČITIH ILI POSREDNIH, U VEZI S USLUGAMA I VAŠIM KORIŠTENJEM, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, POSREDNA JAMSTVA PRODAJE, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU, I NEKRŠENJA. NE DAJEMO NIKAKVA JAMSTVA ILI IZJAVE O TOČNOSTI ILI POTPUNOSTI SADRŽAJA USLUGA ILI SADRŽAJA BILO KOJIH WEB-MJESTA ILI MOBILNIH APLIKACIJA POVEZANIH S USLUGAMA I NEĆEMO PREUZETI NIKAKVU ODGOVORNOST ILI ODGOVORNOST ZA (1) BILO KAKVE POGREŠKE ILI NETOČNOSTI SADRŽAJA I MATERIJALA, (2) BILO KAKVE OSOBNE OZLJEDE ILI ŠTETE IMOVINE, BILO KOJE VRSTE, KOJA JE REZULTAT VAŠEG PRISTUPA USLUGAMA I UPOTREBE NJIH, (3) BILO KAKAV NEOVLAŠTENI PRISTUP ILI UPOTREBU NAŠIH POSLUŽITELJA I/ILI BILO KOJIH OSOBNIH PODATAKA I/ILI FINANCIJSKIH PODATAKA KOJI SU TU POHRANJENI, (4) BILO KAKAV PREKID ILI PRESTANAK PRIJENOSA NA ILI IZ USLUGA, (5) BILO KAKVE BUGOVE, VIRUSE, TROJANSKE KONJE ILI SLIČNE STVARI KOJI SE MOGU PRENOSITI DO ILI KROZ USLUGE OD STRANE BILO KOJE TREĆE STRANE, I/ILI (6) BILO KAKVE POGREŠKE ILI PROPUSTE U BILO KOJEM SADRŽAJU I MATERIJALU ILI ZA BILO KOJI GUBITAK ILI ŠTETU BILO KOJE VRSTE NASTALU KAO REZULTAT KORIŠTENJA BILO KOJEG SADRŽAJA OBJAVLJENOG, PRENOSENOG ILI NA DRUGI NAČIN DOSTUPNOG PUTEM USLUGA. NE JAMČIMO, POTVRĐUJEMO, NITI PREUZIMAMO ODGOVORNOST ZA BILO KOJI PROIZVOD ILI USLUGU KOJU REKLAMIRA ILI NUDI TREĆA STRANA PUTEM USLUGA, BILO KOJE WEB-MJESTO S POVEZNICOM ILI BILO KOJE WEB-MJESTO ILI MOBILNE APLIKACIJE PRIKAZANE NA BILO KOJEM BANNERU ILI DRUGOM OGLASU, A MI NEĆEMO BITI STRANKA NITI SMO NA BILO KOJI NAČIN ODGOVORNI ZA NADZIRANJE BILO KAKVE TRANSAKCIJE IZMEĐU VAS I BILO KOJIH DAVATELJA PROIZVODA ILI USLUGA TREĆE STRANE. KAO I KOD KUPNJE PROIZVODA ILI USLUGE PUTEM BILO KOJEG MEDIJA ILI U BILO KOJEM OKRUŽENJU, TREBALI BISTE SAMI PROSUDITI GDJE TREBATE BITI OPREZNI.

19. OGRANIČENJA ODGOVORNOSTI

NI U KOJEM SLUČAJU MI (ILI ČLANOVI NAŠEG TIMA) NEĆEMO BITI ODGOVORNI VAMA ILI BILO KOJOJ TREĆOJ STRANI ZA BILO KAKVU IZRAVNU, NEIZRAVNU, POSLJEDIČNU, SLUČAJNU, POSEBNU ILI KAZNENU ŠTETU, UKLJUČUJUĆI GUBITAK DOBITI, GUBITAK PRIHODA, GUBITAK PODATAKA, ILI DRUGE ŠTETE KOJE PROIZLAZE VAŠIM KORIŠTENJEM USLUGA, ČAK I AKO SMO BILI UPOZORENI O MOGUĆNOSTI TAKVIH ŠTETA.

20. OBEŠTEĆENJE

Slažete se da ćete nas braniti, obeštetiti i zaštititi nas, uključujući naše podružnice i sve naše službenike, agente, partnere i članove našeg tima, od i protiv bilo kakvog gubitka, štete, odgovornosti, potraživanja ili zahtjeva, uključujući razumne odvjetničke naknade i troškove koje je napravila treća strana zbog ili proizlaze iz: (1) Vaših Doprinosa; (2) korištenja Usluga; (3) kršenja ovih Pravnih uvjeta; (4) bilo kakvog kršenja Vaših izjava i jamstava navedenih u ovim Pravnim uvjetima; (5) Vašeg kršenja prava treće strane, uključujući ali ne ograničavajući se na prava intelektualnog vlasništva; ili (6) bilo kakvog otvorenog štetnog djelovanja prema bilo kojem drugom korisniku Usluga s kojim ste se povezali putem Usluga. Bez obzira na prethodno navedeno, zadržavamo pravo, o vašem trošku, preuzeti isključivu obranu i kontrolu nad bilo kojim pitanjem za koje se od vas traži da nas obeštetite, a Vi pristajete surađivati, o Vašem trošku, u našoj obrani od takvih zahtjeva. Uložit ćemo razumne napore kako bismo Vas obavijestili o bilo kojoj takvoj tužbi, radnji ili postupku koji je predmet ove naknade štete nakon što za to saznamo.

21. KORISNIČKI PODACI

Čuvat ćemo određene podatke koje prenosite Uslugama u svrhu upravljanja izvedbom Usluga, kao i podatke koji se odnose na Vašu upotrebu Usluga. Iako provodimo redovite rutinske sigurnosne kopije podataka, Vi ste isključivo odgovorni za sve podatke koje prenosite ili koji se odnose na bilo koju aktivnost koju ste poduzeli korištenjem Usluga. Suglasni ste da nećemo snositi nikakvu odgovornost prema Vama za bilo kakav gubitak ili oštećenje takvih podataka, te se ovime odričete bilo kakvog prava na tužbu protiv nas koja proizlazi iz bilo kakvog gubitka ili oštećenja takvih podataka.

22. ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE, TRANSAKCIJE I POTPISI

Posjet uslugama, slanje e-pošte i ispunjavanje online obrazaca čine elektroničku komunikaciju. Pristajete na primanje elektroničkih poruka i suglasni ste da svi ugovori, obavijesti, objave i druge komunikacije koje Vam pružamo elektronički, putem e-pošte i na Uslugama, zadovoljavaju sve zakonske uvjete da takva komunikacija bude u pisanom obliku. OVIM PRISTAJETE NA UPOTREBU ELEKTRONIČKIH POTPISA, UGOVORA, NARUDŽBA I DRUGIH ZAPISA TE NA ELEKTRONIČKU DOSTAVU OBAVIJESTI, POLITIKA I ZAPISA O TRANSAKCIJAMA KOJE SMO POKRENULI ILI DOVRŠILI DIREKTNO ILI PUTEM USLUGA. Ovime se odričete bilo kakvih prava ili zahtjeva prema bilo kojim statutima, propisima, pravilima, uredbama ili drugim zakonima u bilo kojoj jurisdikciji koji zahtijevaju izvorni potpis ili dostavu ili zadržavanje neelektroničkih zapisa, ili na plaćanja ili dodjelu kredita bilo kojim drugim sredstvima osim elektroničkim sredstvima.

23. RAZNO

Ovi Pravni uvjeti i sva pravila ili radna pravila koja smo objavili na Uslugama ili u vezi s Uslugama čine cjelokupni ugovor i razumijevanje između Vas i nas. Naš neuspjeh u ostvarivanju ili provedbi bilo kojeg prava ili odredbe ovih Pravnih uvjeta neće se smatrati odricanjem od takvog prava ili odredbe. Ovi Pravni uvjeti vrijede u najvećoj mjeri dopuštenoj zakonom. Neka ili sva naša prava i obveze možemo prenijeti drugima u bilo kojem trenutku. Nećemo biti odgovorni za bilo kakav gubitak, štetu, kašnjenje ili propust u djelovanju uzrokovan bilo kojim uzrokom izvan naše razumne kontrole. Ako se za bilo koju odredbu ili dio odredbe ovih Pravnih uvjeta utvrdi da su nezakoniti, ništavni ili neprovedivi, ta se odredba ili dio odredbe smatra odvojivim od ovih Pravnih uvjeta i ne utječe na valjanost i provedivost preostalih odredbi. Ne postoji zajedničko ulaganje, partnerstvo, zapošljavanje ili zastupnički odnos stvoren između Vas i nas kao rezultat ovih Pravnih uvjeta ili korištenja Usluga. Slažete se da se ovi Pravni uvjeti neće tumačiti protiv nas zbog toga što ste ih sastavili. Ovime se odričete svih i svih obrana koje biste mogli imati na temelju elektroničkog oblika ovih Pravnih uvjeta i nepostojanja potpisa stranaka za izvršenje ovih Pravnih uvjeta.

24. KONTAKTIRAJE NAS

Kako biste riješili pritužbu u vezi s uslugama ili dobili dodatne informacije o korištenju usluga, kontaktirajte nas na quisco.helpdesk@gmail.com.